Czym zajmuje się SPK?

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kąteckich jest niezależną organizacją gospodarczą zrzeszającą przedstawicieli lokalnych firm. Zajmuje się integracją środowiska gospodarczego oraz wspieraniem i reprezentowaniem interesów lokalnych przedsiębiorców. 

Działa także na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Organizuje i wspiera imprezy kulturalne i sportowe oraz prowadzi działalność charytatywną i społeczną. Daje wzorowy przykład tworzenia Społeczeństwa Obywatelskiego.

Członkami SPK są m.in.:

SANBET FABRYKA BETONU W., S. PiotrowscyNZOZ KAMAATT Polkąty Sp. z o.o.PrintylandiaDOTI Sp. j. MDC D. M. MroczkowscyEkojarEKO-MIX Company

Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków SPK

Napisane przez: Marcin, w dniu: 17 marca 2017 r.

Zapraszamy  na Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie  Członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców Kąteckich. Zebranie odbędzie się 24.03.2017r. (piątek) o godzinie 18.00 w Restauracji Karczma w Polu w Pełcznicy.

Przewidywany porządek Zgromadzenia:

  1. Przywitanie.

  2. Wybór Przewodniczącego i Protokólanta.

  3. Przedstawienie i przyjęcie porządku Zgromadzenia.

  4. Sprawozdanie Prezesa SPK z działalności Zarządu oraz przedstawienie bilansu za 2016r.

  5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2016

  6. Dyskusja nad sprawozdaniami.

  7. Podjęcie uchwał w sprawie :

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2016

- zatwierdzenia bilansu za rok 2016

- zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2016

- udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2016

10. Wolne wnioski i sprawy różne

11. Zakończenie obrad.

Z uwagi na rangę spotkania prosimy o niezawodne i punktualne przybycie. Jednocześnie przypominamy o potwierdzeniu obecności lub przesłaniu pełnomocnictwa na osobę , która będzie na Walnym.

« Wszystkie wpisy