Czym zajmuje się SPK?

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kąteckich jest niezależną organizacją gospodarczą zrzeszającą przedstawicieli lokalnych firm. Zajmuje się integracją środowiska gospodarczego oraz wspieraniem i reprezentowaniem interesów lokalnych przedsiębiorców. 

Działa także na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Organizuje i wspiera imprezy kulturalne i sportowe oraz prowadzi działalność charytatywną i społeczną. Daje wzorowy przykład tworzenia Społeczeństwa Obywatelskiego.

Członkami SPK są m.in.:

SANBET FABRYKA BETONU W., S. PiotrowscyNZOZ KAMAPrintylandiaEkojarATT Polkąty Sp. z o.o.DOTI Sp. j. MDC D. M. MroczkowscyEKO-MIX Company

Informacje

Celem Stowarzyszenia Przedsiębiorców Kąteckich jest :

 1. Integrowanie środowiska przedsiębiorców , pracodawców i osób kierujących przedsiębiorstwami i instytucjami.
 2. Dbałość o interesy zawodowe członków Stowarzyszenia .
 3. Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu rozwój miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.
 4. Tworzenie atmosfery wzajemnego szacunku z organami władz samorządowych i innych organizacji i instytucji, a także w stosunku do podmiotów gospodarczych.
 5. Reprezentowanie na zewnątrz interesów Stowarzyszenia i jego członków szczególnie wobec władz samorządowych i rządowych.
 6. Upowszechnianie etosu pracy i sukcesu.
 7. Wspieranie i organizowanie imprez kulturalnych , sportowych i innych.
 8. Prowadzenie działalności charytatywnej i społecznej.
 9. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej.
 10. Nawiązywanie kontaktów z organizacjami europejskimi o podobnych celach statutowych.
 11. Prowadzenie działalności edukacyjnej na rzecz promocji zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości.

Metodyka działania:

 1. prowadzenie działalności  polegającej na organizowaniu odczytów, prelekcji, spotkań towarzyskich i szkoleń;
 2. współpraca i wzajemna pomoc członkom Stowarzyszenia;
 3. wielostronne propagowanie i zachęcanie do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie;
 4. współpraca z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie ekonomii i działalności gospodarczej;
 5. publiczne wyrażanie swego stanowiska w sprawach związanych z gospodarką kraju i regionu między innymi poprzez własne organy prasowe;
 6. doradztwo organizacyjne, techniczne, prawne i ekonomiczne osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym wchodzącym w skład Stowarzyszenia;
 7. prowadzenie działalności klubowej dla własnych członków;
 8. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.