Czym zajmuje się SPK?

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kąteckich jest niezależną organizacją gospodarczą zrzeszającą przedstawicieli lokalnych firm. Zajmuje się integracją środowiska gospodarczego oraz wspieraniem i reprezentowaniem interesów lokalnych przedsiębiorców. 

Działa także na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Organizuje i wspiera imprezy kulturalne i sportowe oraz prowadzi działalność charytatywną i społeczną. Daje wzorowy przykład tworzenia Społeczeństwa Obywatelskiego.

Członkami SPK są m.in.:

DOTI Sp. j. MDC D. M. MroczkowscyNZOZ KAMASANBET FABRYKA BETONU W., S. PiotrowscyEKO-MIX CompanyATT Polkąty Sp. z o.o.PrintylandiaEkojar

Historia Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kąteckich powstało w roku 1998 z woli 18-stu członków założycieli, którzy będąc przedsiębiorcami i pracodawcami postanowili zintegrować się i założyć gminny samorząd gospodarczy. Głównymi inicjatorami idei powołania takiej organizacji byli Sławomir Hryniewicz, Jarosław Wojciechowski, Marek Szewczyk oraz Krzysztof Pogoda.

Pierwsze kroki nie były łatwe, a spotkania założycielskie tworzyły atmosferę burzliwych dyskusji co do charakteru i sposobu funkcjonowania Stowarzyszenia. Bardziej radykalni członkowie byli za ugrupowaniem, które było by opozycją w stosunku do lokalnych władz. Na szczęście zwolenników takiej opcji było niewielu i przyjęto, że Stowarzyszenie będzie apolityczną organizacją całkowicie oddzielającą się od lokalnych i ponad lokalnych rozgrywek politycznych zajmującą się tylko sprawami ułatwiającymi prowadzenie działalności gospodarczej swoim członkom.

Nie mniejsze emocje na wspomnianych spotkaniach założycielskich wywoływały dyskusje nad Statutem a szczególnie nad celami i sposobami ich realizacji jakie przed sobą stawiało Stowarzyszenie. Po burzliwych dyskusjach przyjęto pięć podstawowych celów, które przedstawiały się następująco :

  • integracja środowiska przedsiębiorców i pracodawców,
  • dbałość o interesy zawodowe członków Stowarzyszenia,
  • tworzenie atmosfery wzajemnego szacunku z organami władz samorządowych i innych organizacji i instytucji, a także w stosunku do podmiotów gospodarczych,
  • inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu rozwój miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz naszego regionu,
  • nawiązywanie kontaktów z organizacjami polskimi i europejskimi o podobnych celach statutowych.

Po zarejestrowaniu w Sądzie, Stowarzyszenie wybrało pierwsze władze. Pierwszym Prezesem został wybrany wspomniany już Sławomir Hryniewicz . Wybrany Prezes od początku nawiązał bardzo przyjazne kontakty z lokalną władzą, która z wielką przychylnością przyjęła fakt powołania takiego stowarzyszenia. Szczególnie życzliwie i z dużym zrozumieniem w kontaktach ze Stowarzyszeniem wykazał się nowo wybrany wówczas Burmistrz Miasta i Gminy Antoni Kopeć. Okazało się, że jest to również bardzo korzystne dla lokalnych władz, bowiem mają one nie tylko ułatwiony kontakt z lokalnym biznesem, ale również mają partnera do rozmów szczególnie w sprawach dotyczących lokalnej przedsiębiorczości. Z upływem czasu, a przede wszystkim za uprzejmością Przewodniczącego Rady Jarosława Wojciechowskiego piastującego to stanowisko w latach 1998-2002, przedstawicieli Stowarzyszenia zaczęto zapraszać na sesje jako ciało doradcze szczególnie w sprawach gospodarczych. Tradycja ta do dziś jest kultywowana .

Działalność Stowarzyszenia Przedsiębiorców Kąteckich szczególnie dotycząca współpracy lokalnego biznesu z lokalną władzą, rozeszła się szerokim echem poza gminę Kąty Wrocławskie. Inne gminy powiatu wrocławskiego, zarówno odgórnie jak też oddolnie, także uznały pomysł za ciekawy i korzystny dla lokalnych społeczności. I tak dzięki wsparciu SPK powstały m.in. stowarzyszenia w gminie Długołęka oraz Kobierzyce . W pozostałych gminach, pomimo podejmowanych prób, nie udało się powołać takie organizacje, choć widać coraz bardziej, że integracja środowisk gospodarczych postępuje.

SPK od początku swojego istnienia nawiązało także kontakty z innymi urzędami i instytucjami, z którymi przedsiębiorcy mają na co dzień do czynienia. Stworzono zatem bardzo poprawne stosunki ze Starostwem Powiatowym, Urzędem Marszałkowskim, czy też z Pierwszym Urzędem Skarbowym we Wrocławiu. Z tym ostatnim rozegrano nawet mecz i rewanż piłki nożnej, co na ówczesne czasy było zjawiskiem niespotykanym.

Nawiązano także współpracę z innymi organizacjami gospodarczymi funkcjonującymi we Wrocławiu i okolicach w tym m.in. z Dolnośląską Izbą Gospodarczą, Związkiem Pracodawców Dolnego Źląska, BCC Loża Dolnośląska czy też ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców i Kupców Źwidnickich. Szczególną sympatią SPK darzy SPKŹ, której Prezes Edward Szywała udzielił cennych wskazówek jak działać i prowadzić tego typu organizację.

Oprócz nawiązywania współpracy z wspomnianymi instytucjami i urzędami coraz bardziej integrowano środowisko gospodarcze gminy Kąty Wrocławskie. Czyniono to na wiele sposobów. Zapraszano na spotkania członków zarówno osoby z pierwszych stron gazet, jak też osoby i firmy, które swoją ofertą pomagały nam w prowadzeniu działalności gospodarczej . Gośćmi stowarzyszenia byli m.in. Wojewodowie Dolnośląscy Witold Krochmal i Ryszard Nawrat. Gośćmi byli także posłowie i senatorowie w tym Zbigniew Szymański oraz Stanisław Huskowski. Częstym gościem był ówczesny Starosta Powiatu Wrocławskiego Andrzej Wąsik, wielki zwolennik tworzenia struktur gospodarczych w powiecie wrocławskim.

Organizowano i organizuje się także  wiele innych spotkań szkoleniowo-biznesowych w tym tych najbardziej integracyjnych czyli sportowo-rozrywkowych.

Od roku 1999 SPK cyklicznie organizuje Bal Przedsiębiorcy, na którym wręczane są lokalne nagrody w kategoriach „Firma Roku” i „Człowiek Roku”. SPK od 2004r. wręcza statuetki w plebiscycie „Przyjaciel Lokalnej Przedsiębiorczości”, a od 2012 nagrodę „Kwiat Kąteckiego Biznesu”.

W roku 2007 Stowarzyszenie powołało Biuro Wspierania Lokalnej Przedsiębiorczości, które pomaga adeptom w założeniu własnego biznesu, a także kojarzy bezrobotnych i pracodawców w ich potrzebach.

Członkowie stowarzyszenia, jako mieszkańcy gminy uczestniczą też w lokalnym życiu samorządowym. Wielu z nich było (Jarosław Wojciechowski, Mirosław Pawlaczyk, Robert Szcucki, Zbigniew Gidziński ), lub jest nadal (Zofia Kozińska, Sławomir Hryniewicz )Radnymi Rady Miejskiej. Ich udział w Radzie zawsze był i jest zauważalny szczególnie w dyskusjach, które dotyczyły spraw rozwoju i gospodarki naszej gminy.

Z roku na rok przybywa członków w stowarzyszeniu. Byli jednak i tacy, którzy pomimo zapisania się do stowarzyszenia nie do końca zrozumieli ideę integracji przedsiębiorców i zrezygnowali z członkostwa. Byli również tacy, których skreślono z listy za nieprzestrzeganie Statutu, a nawet za nieetyczne prowadzenie działalności gospodarczej.

Aktualnie SPK liczy 49 członków różnych branż i środowisk. Mamy w swoim gronie ludzi wolnych zawodów, (lekarz, stomatolog, notariusz ), firmy jednoosobowe, a także osoby reprezentujące kapitał zachodni oraz firmy tzw. duże. Najwięcej jest jednak firm z sektora tzw. MiŹP. Najliczniej reprezentowana jest branża budowlana. Wśród nich są laureaci prestiżowych nagród jak choćby Dolnośląskiego Klucza Sukcesu, Dolnośląskiego Gryfa oraz firmy posiadające Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy.